Дисципліни

Викладачами кафедри Інформаційних технологій та кібербезпеки
розвиваються наступні дисципліни

">
Фундаментальні дисципліни

«Дискретна математика», «Математична логіка», «Чисельні методи», «Теорія алгоритмів».

">
Програмування

«Алгоритмізація та програмування», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Процедурне програмування» «Мультимедійне програмування» та ін. Мови С, С++, Object Pascal, C#, Java, Python, Unity 3D, SQL, HTML5, Prolog, PHP та інших.

">
Розробка БД

«Організація баз даних та знань», «Зосереджені та розподілені СУБД», «Сучасні СУБД». Увага приділяється таким СУБД як Access, InterBase, FireBird, Oracle, PostgreSQL, MySql, SqlLite, MongoDB.

">
Операційні системи

«Системне програмування та операційні системи», «Паралельне та багатопоточне програмування», «Кросплатформне програмування»

">
Штучний інтелект

«Методи та системи штучного інтелекту», «Інженерія знань», «Експертні системи» та «Інтелектуальний аналіз даних»

">
Web-технології

«Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій», «Розробка Веб-систем», «Грід-системи», «Технології харних обчислень»

">
Дизайн та комп’ютерна графіка

«Технічний дизайн», «Технічна естетика та промисловий дизайн», «Комп’ютерна графіка і графічні бази даних»

">
САПР

«Розробка САПР в машинобудуванні», «Проектування в середовищі машинобудівних CAD», «Автоматизовані системи концептуального проектування»

">
Захист інформації

«Теорія інформації та кодування», «Захист інформації в комп’ютерних системах»