Анотації та захист дипломних проектів

<> Графік захисту та анотації кваліфікаційних робіт здобувачів освіти спеціальності 122 червень 2023 Графік захисту та анотації кваліфікаційних робіт студентів спеціальності 122 червень 2022 Графік захисту та анотації кваліфікаційних робіт студентів спеціальності 122 червень 2021 Графік захисту та анотації кваліфікаційних робіт студентів магістрів спеціальності 122 грудень 2020 Графік захисту та анотації кваліфікаційних робіт студентів спеціальності 122 червень 2020

Магістр

 

№ з/п

П. І.Б.

Група

Керівник

Тема

Примітка

Анотація

Дата, час, місце захисту 

1

Богданов Артем Сергійович

351

Ольшевська О.В.

Дослідження та моделювання системи використання механізмів open citation у наукових проектах

   

18.12.19,

9.00,

ДВ-314

2

Винник Анна Сергіївна

351

Селіванова А. В.

Моніторинг популярності навчальних дисциплін та побудова  рейтингу із метою оптимізації контенту за допомогою веб-ресурсу

 

Створення навчальних планів із урахуванням всіх вимог, запитів студентів та представників індустрії є складною, не формалізованою задачею, яка може бути вирішена за допомогою сучасних технологій. Метою даної роботи є дослідження популярності навчальних дисциплін та побудова їх рейтингу за допомогою веб-ресурсу.

Для досягнення поставленої мети в роботі поставлені і розв’язані наступні задачі:

-   проведено аналіз публікацій останніх років та існуючих систем аналогів;

-     створено базу даних для зберігання результатів опитувань та даних користувачів;

-       змодельовано та розроблено систему накопичення та аналізу статистичних  даних;

-      реалізовано можливість перегляду попередніх результатів опитування користувачів у вигляді графіків та таблиць;

- створено рейтингову таблицю дисциплін;

-     реалізовано можливість проходити безпосереднє опитування лише один раз з одного акаунту.

19.12.19,

9.00,

ДВ-314

3

Єпіфанова Анастасія Олексіївна

351

Ольшевська О.В.

Дослідження впливу ігрового контенту на вибір шуканої спеціальності на прикладі “Квест у ОНТУ”. Розробка desktop додатку

Кафедральний комплекс

 

18.12.19,

9.00,

ДВ-314

4

Іванова Анастасія Геннадіївна

351

Ольшевська О.В.

Аналіз та імплементація принципів Library 3.0 з урахуванням Web 2.0 до роботи Науково-технічної бібліотеки ОНТУ

   

18.12.19,

9.00,

ДВ-314

5

Калинюк Михайло Васильович

351

Антонова А.Р.

Дослідження  хмарних рішень для побудови ефективної системи підтримки прийняття бізнес рішень

 

Мета дослідження: аналіз існуючих хмарних сервісів для автоматизації бізнесу і обґрунтування переваги переходу на хмарну обробку даних.

Завдання дослідження:

  • Дослідження еволюції створення і розвитку хмарних сервісів. Виявити їх переваги і недоліки.

  • Аналіз, як хмарні технології можуть допомогти автоматизувати бізнес.

  • Дослідження видів та моделей хмарних сервісів для бізнесу, принципи їх роботи.

  • Аналіз і порівняння найбільш відомих хмарних сервісів для бізнесу, їх характеристик

  • Аналіз варіантів їх використання при веденні бізнесу та можливості автоматизації бізнесу на прикладі конкретних хмарних рішень.

Об'єктом дослідження є типове підприємство в сфері торгівлі та послуг.

Предметом дослідження є хмарні сервіси, які дозволяють автоматизувати процеси і облікову діяльність на цьому підприємстві.

   Методи дослідження: збір інформації (як теоретичної, так і практичної), її аналіз, метод опитування, порівняння, природний експеримент. 

18.12.19,

9.00,

ДВ-314

6

Коваленко Дмитро Геннадійович

351

Корнієнко Ю.К.

Інтерактивна взаємодія зі світлофорами для симуляції роботи міського транспорту м.Одеса

   

19.12.19,

9.00,

ДВ-314

7

Коробов Віталій Сергійович

351

Селіванова А. В.

Аналіз чинників, що впливають на успішність сайту кафедри ЗВО

на замовлення кафедри ІТКБ

Метою даної роботи є підвищення ефективності подачі інформації на веб-ресурсі кафедри ІТтаКБ ОНТУ шляхом виявлення та застосування в його розробці чинників, що впливають на успішність веб-ресурсів.

Для досягнення поставленої мети в роботі поставлені і розв’язані наступні задачі:

– проаналізовані основні проблеми предметної області;

–проведений аналіз існуючих аналогів;

–проведено опитування користувачів сайтів ЗВО та за допомогою аналізу виявлено критерії що впливають на успішність сайтів кафедр ЗВО;

–проведено аналіз та обґрунтування обрання засобів реалізації;

– розроблено програмний продукт із використанням результатів дослідження;

–продукт впроваджено у роботу кафедри ІТтаКБ.

19.12.19,

9.00,

ДВ-314

Магістр

 

 № з/п

П. І.Б.

Група

Керівник

Тема

Анотація

Дата захисту, аудиторія, час

1

Ангельчук Я.Р.

358

к.т.н., доц. Антонова А. Р.

Моделювання житлового простору з стимуляцією сонячного світла і кастомізації елементів інтер'єру

Метою даної роботи є розробка моделі житлового простору з стимуляцією сонячного світла, робота спрямована на кастомізацію елементів інтер'єру завдяки різним рівням висвітлювання елементів. Для досягнення поставленої мети в роботі поставлені і розв’язані наступні задачі: досліджено актуальність тематики досліджень, сучасні засоби реалізації  моделювання різних 2D i 3D об’єктів. В результаті запропоновані нові рішення поставленої задачі.

18.12.18

ДВ-ОЦ

9.00

2

Вещев Д.В.

358

д.т.н., проф. Плотніков В.М

Модель системи емуляції штучних вразливостей для захоплення уваги атакуючого і виявлення справжньої атаки

Метою роботи є розробка моделі

системи емуляції вразливостей. Принциповою відмінністю моделі від існуючих

є те, що зловмисник буде отримувати ложні скрипти, що допоможе увести його

в іншу сторону від його цілі. Тобто буде надаватися дезінформація.

Для досягнення поставленої мети система на основі запропонованої моделі повинна виконувати наступні функції: емулювати пріоритетні для сканування вразливості, розпізнавати факт атаки на систему, проводити моніторинг дій атакуючого в системі з метою виявлення його

мотивації, при атаці на систему, витягувати усі доступні дані про зловмисника для

формування звіту, проводити логування атаки для її детального вивчення, проводити інтелектуальний відхід атакуючого від системи, при розпізнаванні атаки виводити звіт адміністратору системи.

18.12.18

ДВ-ОЦ

9.00

3

Галяс Є.О.

358

к.т.н., доц. Становська Т.П.

Моделювання швидкісних характеристик трекових велосипедів з використанням 3D візуалізації

Робота присвячена моделюванню швидкісних характеристик трекових велосипедів по їх параметрами і відображення цього в 3D-моделі. За даними про велосипед, що надаються користувачем, можна обчислити майже всі показники велосипеда, такі як швидкість в км / год, каденс (кількість повних обертів педалей за 1 хв.), знос гуми. Ці показники розраховуються за допомогою даних про діаметр колеса і розрахунок зірок і математичних формул. У програмі будуть проводитися всі необхідні математичні розрахунки і відображення отриманих параметрів в 3D-моделі.

18.12.18

ДВ-ОЦ

9.00

4

Дзюба Д.О.

358

к.т.н., доц. Становська

Т. П.

Хмарні сервіси в збереженні та управлінні персональними інформаційними ресурсами.

Використання хмарних технологій для організації технологічної підготовки    виробництва, об’єднання у єдину віртуальну організацію є актуальною задачею.

Метою роботи є використання хмарних сервісів в збереженні та управлінні персональними і інформаційними ресурсами технологічної підготовки виробництва в умовах віртуального підприємства.

Для вирішення завдання використано  компонентно – орієнтований сервіс для обміну інформацією проектних модулів з базою даних та базою технологічних знань у хмарной середі віртуального підприємства. Такий підхід дозволить забезпечити узгоджене функціонування підсистем на основі єдиного інформаційного простору,  спростити супровід підсистем АС ТПВ і баз даних та розпаралелити колективну роботу над технологічними проектами.

18.12.18

ДВ-ОЦ

9.00

5

Качуровський Р.В.

358

к.т.н., доц.  Ломовцев П.Б.

Аналіз процесу розробки концепту мобільних пристроїв за допомогою інформаційних технологій

 

18.12.18

ДВ-ОЦ

9.00

6

Коген Д.Ю.

358

к.т.н., доц.  Ломовцев П.Б.

Розробка корпоративної айдентики та UI/UX проектування веб-сайту факультету ВНЗ

Метою даної роботи є розробка корпоративної айдентики та інтерфейсу сайту факультету КІПтаК, спрямована на формування і розвиток особливих матеріальних і нематеріальних характеристик, які дозволяють виділитися в ряду конкурентів. Для досягнення поставленої мети в роботі поставлені і розв’язані наступні задачі: досліджено актуальність тематики досліджень стосовно брендингу ЗВО, розглянуто і проаналізовано програмні продукти, що будуть використані для досягнення мети, розглянуто аналогічні системи, що впроваджені у інших ЗВО.

18.12.18

ДВ-ОЦ

9.00

7

Оганов Т.А.

358

к.т.н., доц. Становська Т.П.

Проектування 3D моделі систем гарячого водопостачання та опалення для дошкільного закладу.

Робота присвячена проектуванню 3D-моделі систем гарячого водопостачання та опалення для чинного дошкільного закладу з візуалізацією в програмі 3D-моделювання Blender. Використання даного продукту є абсолютно безкоштовним. Це значно економить час і кошти на розробку проекту із заміни обладнання на нове, більш економічне і розміщення його у відповідних приміщеннях і площах.

18.12.18

ДВ-ОЦ

9.00

8

Погребний О.Г.

358

д.т.н., проф.  Плотніков В.М

Модель захисту від DDoS атак на базі машинного навчання.

Метою даної роботи є розробка моделі

захисту від DDoS атак, яка здатна забезпечити моніторинг трафіку, його

фільтрацію, сприятиме виявленню мережевих атак різного типу. Реалізація

моделі дозволить очищати трафік від паразитних пакетів, не заважаючи доступу легітимних користувачів, відстежувати наявність аномалій, а в разі їх

виявлення інформувати клієнта про можливу DDoS-атаку. Використання

подібного програмного комплексу дозволить адміністратору веб-ресурсу

підтримувати якість послуг, що надаються,

безперервність бізнес-процесів, а також знизити ризики для клієнтів.

18.12.18

ДВ-ОЦ

9.00

9

Прижигалінський В.М.

358

к.т.н., доц. Ломовцев П.Б.

Аналіз плоских контурів для формування траєкторії руху інструменту обладнання з числовим програмним керуванням

Метою даної роботи є аналіз і розробка плоского контура в CAM-програмах ,а точніше в програмі AutoCAD.А також передача даних с AutoCAD на станок з ЧПУ. Даний станок дозволяє проводити обробку деталей з великою концентрацією інструментальних переходів, що підвищує точність і якість деталей .

18.12.18

ДВ-ОЦ

9.00

10

Чернега В.О.

358

к.ф-м.н., доц.  Корнієнко Ю.К.

Розробка експертної системи для опрацювання даних поліклініки

Мета розробки полягає в розробці експертної системи для опрацювання даних ІУС «Поліклініка». Завданням проектування є розробка програмного забезпечення, що організовує взаємодію програмних процедур задачі із базою даних. Експертні системи включають базу знань з набором правил і механізмом виводу і дозволяють на підставі наданих користувачем фактів розпізнати ситуацію, поставити діагноз, сформулювати рішення або дати рекомендацію для вибору дії. Програмні рішення задачі розроблено у Sublime Text. За результатами роботи сформовані програмні процедури, що організовують роботу системи і взаємодію програмного забезпечення задачі із базою даних.

18.12.18

ДВ-ОЦ

9.00