Історія кафедри

Інформаційних технологій та кібербезпеки
Історія кафедри Інформаційних технологій та кібербезпеки почалася у 2004 році. Саме тоді наказом ректора Одеської державної академії холоду професором В.В. Притулою було створено кафедру Інформаційно-управляючих систем шляхом виділення зі складу кафедри Інформаційних систем.

Першим завідувачем кафедри став доцент, кандидат технічних наук О.М. Герега З моменту заснування кафедра здійснювала випуск спеціалістів зі  спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології». 

В цей час кафедрою було ініційовано проведення щорічного семінару з математичного моделювання, у якому почали приймати участь співробітники та наукові діячі навчальних закладів і підприємств м. Одеси та інших міст, який подальше переріс у щорічну всеукраїнську науково-технічну конференцію «Математичне моделювання та інформаційні технології».Також у період 2006 – 2007 років кафедрою заснована низка різноманітних студентських семінарів та щорічна наукова студентська конференція, метою яких є створення діалогу між викладачами та студентами, виявлення обдарованих студентів і формування чіткої наукової спрямованості у роботі студентів на майбутнє.

У 2007 році кафедру очолив професор, доктор технічних наук Валерій Михайлович Плотніков. У 1970 році Плотніков В.М. закінчив Одеський політехнічний інститут за спеціальністю «технологія спеціальних матеріалів електронної техніки» і отримав кваліфікацію «інженер електронної техніки».

З 1997 року доктор технічних наук, з 2003 року – професор. Плотніков В.М. є дійсним членом-кореспондентом міжнародної академії інформатизації (асоційованим членом ООН). 

Валерій Михайлович з 1994 р. є членом-кореспондентом  академії зв’язку України по відділенню телебачення.

Професор Плотніков В.М. є автором багатьох наукових статей, навчальних посібників (зокрема, 5 публікацій були видані під грифом МОН України), автором дванадцяти патентів та авторських свідоцтв на винаходи. Є автором пристрою для зниження міжінтерференційних спотворень у системі СЕКАМ. Входить до складу ради ОНТУ та редакційної колегії наукового журналу «Холодильна техніка і технологія».

Під керівництвом професора Плотнікова В.М. підготовлено та захищено 3 кандидатські дисертації.

У 2008 році за рішенням ректора ОДАХ В.В. Притули кафедра  «Інформаційно- управляючих систем» поєдналась із кафедрою «Систем автоматизованого проектування» і професор, д.т.н. В.М. Плотніков очолив нову створену  кафедру «Інформаційних технологій».

Кафедра «Систем автоматизованого проектування» мала свою багату і цікаву історію. Вона була створена в 1990 році. Першим завідувачем кафедри був д.т.н., проф. Старець О.С., який розробив нову інформаційну технологію і мову моделювання технологічних процесів металообробки. Широка кооперація з промисловими підприємствами Одеси та інших міст дозволили впровадити розробки кафедри в реальні конструкторські проекти і створити реально діючі САПР технологічного призначення.

Нетрадиційні технології обробки матеріалів, очолював д.т.н., проф. Мещеряков Г.М., який став другим завідувачем кафедри Систем автоматизованого проектування і заслугою якого була розробка і впровадження в промисловість плазмової, електродугової, лазерної обробки матеріалів. Його роботи та підручники отримали світове визнання, підготовлено багато фахівців за даним напрямком. З ініціативи ЮНЕСКО в Бомбеї був створений інститут, який тривалий час очолював Мещеряков Г.М.

У 1996 р. на кафедрі відкрилась друга нова спеціальність "Спеціалізовані комп'ютерні системи". З 1998р. завідувачем кафедри став Мещеряков В.І., однофамілець попереднього завідувача кафедри. Він незабаром захистив докторську дисертацію і став доктором технічних наук, професором. Область наукових інтересів кафедри складали безконтактні дослідження швидкоплинних процесів, обробка інформації в реальному часі, обробка зображень в медичних додатках. Нова спеціальність отримала спеціалізацію комп'ютерної медичної діагностики.

У 2001 році професором Г.М. Мещеряковим в Одесі було відкрито Міжнародну кафедру ЮНЕСКО «Інтелектуальне моделювання та адаптація нетрадиційних технологій до проблем освіти і соціального прогресу», одним з напрямків діяльності якої стали нетрадиційні технології в медицині.

Починаючи з 2002 року проводилась підготовка і випуск магістрів і фахівців в області нетрадиційних технологій, в тому числі і іноземних студентів. Кращі дипломні проекти, що мали впровадження на підприємствах, після захистів на кафедрі, оформлялися під вимоги Міжнародної кафедри ЮНЕСКО і проходили ще один захист. Успішний захист дозволяв випускникам отримувати два дипломи: традиційний і диплом ЮНЕСКО.

Після злиття кафедр в 2008 році, кафедра Інформаційних технологій стала випусковою за двома спеціальностями: «Інформаційні управляючі системи та технології» та «Інформаційні технології проектування». Кафедра Інформаційних технологій стала найбільшою не тільки на факультеті, але й у всій академії за кількістю працівників, контингенту студентів, спеціальностей та спеціалізацій. Кафедра та факультет отримали однакову назву, що свідчило про базовість кафедри «Інформаційних технологій» для факультету «Інформаційних технологій».

Ідучи шляхом підвищення ефективності процесу навчання, кафедра постійно поліпшувала форми і методи підготовки фахівців. У 2008 році студенткою кафедри Інформаційні технології Летіковою Іриною було створено веб-сайт кафедри, відвідування якого дозволило студентам отримувати інформацію про кафедральні новини, нові методичні матеріали та ін. Також студенти 3 отримали можливість он-лайн консультацій, використовуючи Інтернет-технології. Потрібно зазначити, що сайт кафедри ІТ став одним з перших кафедральних веб-ресурсів академії.

31 травня 2012 року Кабінетом Міністрів України було прийняте розпорядження № 334-р "Про реорганізацію Одеської державної академії холоду" (ОДАХ), за яким ОДАХ приєдналась до Одеської національної академії харчових технологій (ОНТУ). Цей день став новою відправною точкою у історії кафедри ІТ. Тепер вона, як і вся академія Холоду загалом увійшла до складу Одеської національної академії харчових технологій. Це відкрило нові горизонти для науково-методичної роботи викладачів, збільшилася кількість різноманітних внутрішньоакадемічних семінарів, олімпіад, конференцій тощо, на яких студенти та викладачі отримали можливість доповідати, обговорювати різнопланові проблеми, пробувати власні сили та вдосконалювати свої вміння та навички.

1 липня 2012 року за наказом ректора ОНТУ проф. Єгорова Богдана Вікторовича до складу кафедри «Інформаційних технологій» увійшли дві кафедри: кафедра «Графіки» та кафедра «Програмування». Тепер кількість працівників кафедри перевищила 30 осіб, що зробило її однією з найбільших у Одеській національній академії харчових технологій.

1 лютого 2013 ректор ОНТУ проф. Б.В. Єгоров своїм наказом перейменував кафедру інформаційних технологій в кафедру «Інформаційних технологій та кібербезпеки». Цю назву кафедра має по цей час.